Projekt využití zahrady multifunkčního centra

Vývoj realizace v čase

Původní podoba návrhu

Projekt využití zahrady multifunkčního centra

Navrhovatel: Ing. Aleš Jelínek
Odhadované náklady: 496 379 Kč
Přínos: Cílem je především otevřít zahradu umístěnou ve velmi výhodné lokalitě v centru města i aktivního života širší veřejnosti a různým komunitám v Heřmanově Městci. Cílovou skupinou jsou zejména rodiny (se zvláštním důrazem na rodiny s malými dětmi), organizované dětské kolektivy (volnočasové i školní), spolky a neformální komunity, kulturní produkce.

Projekt ovšem dbá na jisté limity zabezpečující ochranu zahrady před sociálně patologickými osobami a jevy - tak, aby se cílová skupina v prostoru cítila bezpečně a komfortně a nedocházelo k poškozování instalovaných prvků.

Investice se týká přímo cca:

  • cca 100 klientů a členů Radovánku
  • cca 100 dalších členů skauta
  • dalších stovek potenciálních uživatelů z řad rodin, žáků, dalších spolků, klientů TIC Pohůdky a návštěvníků kulturních akcí
Celkový součet hlasů: 324
20
344