Vířivka ve sportovní hale

Součástí vybavení sportovní haly byla od počátku vířivka. Bohužel po dlouhých letech už nemůže plnit svůj účel. Tato skutečnost inspirovala p. Mísaře k přípravě návrhu na pořízení nové vířivky. Po prezentaci návrhu v jednacím sále MěÚ a následném doplnění cenové nabídky byl návrh zařazen k hlasování v prvním ročníku participativního rozpočtu v našem městě. Zde návrh získal 105 kladných hlasů proti 32 záporným a umístil se na prvním místě. Rekonstrukce byla dokončena 20.11.2020 a od té doby je návštěvníkům haly nová vířivka k dispozici.

Vývoj realizace v čase

Původní podoba návrhu

Vířivka ve sportovní hale

Navrhovatel: Ivo Misař
Odhadované náklady: 490 000 Kč
Přínos: Vířivka by sloužila nejen stávajícím uživatelům sauny, ale také dalším uživatelům sportovní haly. Sportovní halu navštěvují stovky lidí denně, jak místní, tak i přespolní oddíly v rámci svých pravidelných tréninků i různých turnajů. Městská organizace SPOKUL HM by tuto službu mohla nabízet za zvýhodněnou cenu k pronájmu prostor haly nebo uživatelům posilovny, herny stolního tenisu apod.
Navrhujeme vybavit prostory sauny ve sportovní hale novou vířivkou, která by nahradila už několik let nefunkční a svou kapacitou i provozními náklady nevhodnou vířivku. Návrh byl konzultován s odbornou firmou Juming HM, která řadu let provozovala saunu ve sportovní hale a zabývá se dodávkou těchto vybavení. Tato firma ve shodě s námi navrhuje menší vanu s kapacitou cca 3-4 osoby, která by měla veškerou obslužnou technologii přímo jako součást, resp. hned vedle vany. Demontáž stávající vířivky by provedla městská organizace SPOKUL HM na své náklady a odvoz i likvidaci odpadu by mohlo zajistit město ve sběrném dvoře.
Celkový součet hlasů: 73
32
105