Nasvícení zvonice u kostela Zvěstování Panně Marii

V uplynulých letech došlo k nasvícení kostela sv. Bartoloměje a synagogy. Výsledek byl velmi působivý, což vedlo p. Davida Janatu k úvaze, že by si nasvícení zasloužila i zvonice u kostela Zvěstování Panně Marii. Tuto myšlenku představil spoluobčanům 24. února v jednacím sále MěÚ a po vyjádření dotčených orgánů byl návrh zařazen k hlasování v prvním ročníku participativního rozpočtu v našem městě. Zde návrh získal 77 kladných hlasů proti 6 záporným a umístil se na druhém místě, čímž bylo rozhodnuto o jeho realizaci. Realizace byla dokončena v listopadu roku 2020, od té doby můžete při večerní procházce spatřit zvonici nasvícenou.

Vývoj realizace v čase

Původní podoba návrhu

Nasvícení zvonice u kostela Zvěstování Panně Marii

Navrhovatel: David Janata
Odhadované náklady: 80 000 Kč
Přínos: Tento návrh se po dokončení bude týkat stejně jako nasvícení kostela sv. Bartoloměje a synagogy všech občanů. Nasvícení těchto objektů mělo dobrý ohlas mezi občany a dle mého názoru může být lákadlem k večerním procházkám městem.
Nasvícení zvonice navrhuji provést stejným způsobem jako nasvícení kostela sv. Bartoloměje a synagogy, a to buď v rozsahu samotné zvonice nebo i přilehlé hřbitovní zdi a vstupní brány. Osvětlení brány a přilehlé zdi by mělo být decentní, aby nezastínilo hlavní objekt (zvonici). Předpokládám osazení jedním až dvěma reflektory do země na pozemku města p.č. 490, 491 nebo 464/1. Provozní náklady odpovídají jedné až dvěma lampám veřejného osvětlení.
Celkový součet hlasů: 71
6
77