Přírodní veřejné dětské hřiště (Bažantnice)

Vývoj realizace v čase

Původní podoba návrhu

Přírodní veřejné dětské hřiště (Bažantnice)

Navrhovatel: Jan Zrůst
Odhadované náklady: 407 979 Kč
Přínos: Dětské hřiště se na fotbalovém stadionu nachází a je plně využíváno nejmenšími dětmi, jak při trénincích, tak při všech mistrovských utkáních FK Jiskra Heřmanův Městec. Navrhujeme proto hřiště rozšířit směrem do Bažantnice a otevřít tak i široké veřejnosti.

Tento návrh se po dokončení bude týkat všech občanů, především těch nejmenších. Vybudování nového veřejného dětského hřiště v této lokalitě přispěje ještě k větší oblibě už tak vyhledávané lokality.

Dětské hřiště by mělo mít dva vstupy. První je vstup z Bažantnice pro širokou veřejnost. Druhý vstup by měl být z fotbalového stadionu.

Hřiště by mělo být situováno do přírodních materiálů (dřevo) tak, aby se dodržel ráz krajiny.

Celkový součet hlasů: 351
19
370