Participativní rozpočet 2022

Jak probíhalo hlasovat?

Hlasování proběhlo v době od 1. února 2022 0:00 do 28. února 2022 23:59. Hlasovat mohl každý občan, který má trvalé bydliště v Heřmanově Městci a k 1. únoru dosáhl věku 15 let.

Každý občan měl k dispozici 3 hlasy - 2 pozitivní a 1 negativní a mohl využít všechny nebo třeba jen jeden. Aby ale mohl udělit negativní hlas, musel udělit alespoň jeden pozitivní.

Hlasovat bylo možné online prostřednictvím Portálu občana nebo osobně na kontaktních místech.

Online hlasování

Online hlasování prostřednictvím Portálu občana je nejjednodušší způsob - po přihlášení stačí v přehledu návrhů udělit jednotlivým návrhům své hlasy a kliknout na tlačítko Hlasovat. Tento způsob je doporučený, protože systém zkontroluje správnost a zajistí, že odeslané hlasy budou platné. Hlasy jsou uloženy anonymně a po uložení tedy není možné hlasování vrátit zpět.

Pokud ještě nemáte přístup k Portálu občana, instrukce k jeho získání najdete na stránce Získat přístup.

Hlasování na kontaktních místech

Občané preferující "papírovou" formu hlasování mohli svůj hlas odevzdat na jednom z kontaktních míst:

Turistické informační centrum

Adresa: náměstí Míru 288, Heřmanův Městec

Provozní doba:

Pondělí 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Pátek 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Městský úřad - podatelna

Adresa: Havlíčkova 801, Heřmanův Městec

Provozní doba:

Pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
Středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
Pátek 8:00 - 11:30, 12:30 - 13:00
Zde po ověření totožnosti mohl občan do hlasovací schránky vložit hlasovací lístek. Hlasovací lístek zůstává anonymní a obsluha zaznamená pouze informaci, že jste se hlasování zúčastnili. Ani v tomto případě tedy není možné svůj hlas vzít zpět.

Pravidla participativního rozpočtování
Města Heřmanův Městec pro rok 2022

Schváleno Radou města Heřmanův Městec dne 23.8.2021 usnesením č. R/2021/251.

Celkový rozpočet pro participativní rozpočtování: 1.000.000 Kč

 • prostředky budou využity na projekty navržené z řad veřejnosti na majetku města a to:
  • malé investiční projekty: cena jednoho projektu mezi 0-500.000 Kč
 • do rozpočtu projektu musí být vedle realizace zahrnuty také všechny související náklady, např. na zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu (po dobu 5 let)

Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Heřmanově Městci. Každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice/parcelní číslo,…) odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat) a detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.)

Časová osa:

 • INFORMAČNÍ KAMPAŇ (ŘÍJEN 2021)
  Prostřednictvím městského zpravodaje Leknín, dále pak upoutávky v Leknín TV, na webu a sociálních sítích.
 • PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ (LISTOPAD-PROSINEC 2021)
  Každý navrhovatel může podat jeden návrh písemnou formou na podatelně MěÚ do pátku 20.12.2021 do 17:00 nebo osobně přímo během jednoho z veřejných setkání. V případě podání písemnou formou je povinností navrhovatele představit svůj návrh na jednom z veřejných setkání. Po představení návrhů přítomní budou diskutovat, v případě podobnosti projektů (řešících stejnou lokalitu) bude možné spojit je v jeden. Není možné podat dvě varianty stejného projektu (mini v. maxi), byť od dvou různých navrhovatelů. Veřejná setkání se uskuteční vždy od 18:00 v následujících termínech a místech:
  • Pondělí 8.11.2021 – Chotěnice
  • Pondělí 22.11.2021 – Konopáč
  • Pondělí 13.12.2021 – Heřmanův Městec
 • HODNOCENÍ NÁVRHŮ (LEDEN 2022)
  Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkání budou předány k technické analýze příslušným odborům radnice. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy, inženýrské sítě či právní překážky a očekávané náklady. Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. Autory projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou kontaktovat pracovníci radnice a poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost hlasovat.
 • HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI (ÚNOR 2022)
  O návrzích, které prošly hodnocením v rámci radnice, budou občané moci hlasovat v květnu použitím kladných a záporných hlasů. Výsledky hlasování budou zveřejněny na příslušné webové stránce v momentě jeho skončení. Následně proběhne slavnostní vyhlášení vítězných projektů, jehož datum bude upřesněno.
 • REALIZACE NÁVRHŮ (BŘEZEN-LISTOPAD 2022)
  Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů prostřednictvím městského zpravodaje Leknín, internetové televize Leknín TV, na webu a sociálních sítích města.

Obecné instrukce veřejnosti:

Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v Heřmanově Městci, jeho místních částech či přímo ve vaší ulic? Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do druhého ročníku participativního rozpočtování v Heřmanově Městci a získejte pro své nápady příznivce mezi spoluobčany. Vytvořte vlastní komunitu, diskutujte, ptejte se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kampaně. SPOLUROZHODUJTE O NAŠEM MĚSTĚ!

Rozhodování o NEREALIZACI projektů:

Rada města Heřmanův Městec si vyhrazuje právo rozhodnout o nerealizaci projektů participativního rozpočtu pokud:

 • z řad veřejnosti budou v návrhu předloženy méně než 3 realizovatelné projekty
 • do hlasování se zapojí méně než 400 hlasujících
 • v kladném hodnocení nebudou veřejností označeny minimálně 2 projekty