Participativní rozpočet - obecné informace

Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v Heřmanově Městci, jeho místních částech či přímo ve vaší ulic? Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení?
Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do prvního ročníku participativního rozpočtování v Heřmanově Městci a získejte pro své nápady příznivce mezi spoluobčany.
Vytvořte vlastní komunitu, diskutujte, ptejte se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kampaně. SPOLUROZHODUJTE O NAŠEM MĚSTĚ!

Participativní rozpočet v Heřmanově Městci měl premiéru v roce 2020. Zastupitelstvo města pro první ročník schválilo částku 1 000 000 Kč.
O tom, jak s touto částkou bylo naloženo, jste mohli rozhodnout svými hlasy i Vy. Podívejte se, jaké návrhy byly ve hře, a jak hlasování dopadlo, na stránce Participativní rozpočet 2020.

Projekt participativního rozpočtu v Heřmanově Městci pokračuje v roce 2022, kdy byla opět Zastupitelstvem města schválena částka 1 000 000 Kč.
Do hlasování o tom, jakým způsobem budou tyto prostředky vynaloženy, se můžete opět zapojit. Podívejte se, o jakých návrzích se letos hlasuje, na stránce Participativní rozpočet 2022.